Tạp chí GTVT - Liệu ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, kiêm Trưởng ban ATGT sẽ làm gì để dẹp “giặc quá tải" tại đê Hữu Hồng và đường Vành đai 3?